torsdag 12. januar 2012

Eksamensoppgave

Guttorm har lært meg å sette inn dokumentet i bloggen:


Eksamen Modul 2 - Ragnvald Lien
Hei!
Jeg har nå avsluttet studiet i IKT i læring og vurdering. Eksamensoppgavene i begge moduler var om sosiale medier, læring og vurdering. Veileder Guttorm Hveem var fornøyd med den siste. Derfor legger jeg den ut her.

http://www.scribd.com/doc/78002962/Eksamen-Modul-2-Ragnvald-Lien

onsdag 5. januar 2011

Digital kompetanse i kjemi 1

Å kunne bruke bruke digitale verktøy i kjemi innebærer blant annet å presentere resultatet av egne observasjoner. Læreplanen i programfaget kjemi 1 på studiespesialiserende utdanningsprogram innheolder følgende mål for opplæringen:
  • Eleven skal kunne skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
Min skole, Ringerike vgs, har arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen, men har ikke med noen konkretisering av dette punktet. Drammen vgs har utarbeidet følgende taksonomiske nivåer:
  • Laveste grad av måloppnåelse (1-2): Skrive en enkel rapport med fremgangsmåte og presentasjon av av resultater med og uten digitale hjelpemidler
  • Middels grad av måloppnåelse (3-4): Skrive en utfyllende rapport med kommentarer til resultater og feilkilder, med og uten digitale hjelpemidler
  • Høy grad av måloppnåelse (5-6): Skrive en utfyllende rapport med teori og drøfting av resultater og feilkilder, med og uten bruk av digitale hjelpemidler
Det er altså ingen taksonomisk inndeling i bruken av digitale verktøy. Dette er en svakhet med den lokale læreplanen. Det burde vært med noe om bruk av digitale bilder i rapporten. Påbyggingsfaget kjemi 2 innbyr til å bruke sosiale medier ved publisering av rapporter. Læreplanen inneholder følgende formulering:
  • Eleven skal kunne publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy

mandag 13. desember 2010

IKT og vurdering

Nå prøver jeg meg med blogging for første gang. Jeg tror det er første gang, ihvertfall. Kanskje har det skjedd som øvelse på et kurs tidligere. Jeg er i utgangspunktet glad i å skrive så det vil vel gå bra? Sperrene er nok der i forhold til at andre skal lese innlegget. Vanligvis liker jeg å file på setninger og ord for at teksten skal bli bra. Men det må en vel bare glemme i denne verdenen? Mail har jo blitt en vanlig kommunikasjonsform, som jeg er fortrolig med, og denne ligner.

Jeg ser foreløpig ikke at bloggmediet gir så mye større muligheter enn mailformen, men det er sikkert noe av vitsen med hele studiet. Det er den muligheten mange flere har til å lese det jeg skriver, som er det nye. Jeg forstår ikke helt hvordan og det skal det bli spennende å lære og kanskje i stor grad bruke seinere.